" به نام نامی نام ها که همه ی نام ها از نام او نام گرفت "

[ شنبه 3 خرداد 1394برچسب:, ] [ 15:33 ] [ melika ] [ ]

سلامتی چشمی که چشم منو رو همه ی چشم ها بست

[ پنج شنبه 15 تير 1394برچسب:, ] [ 18:25 ] [ melika ] [ ]

سلامتی کسایی که...

سلامتی اونایی که خیلی تنهان! نه که نمیتونن با کسی باشن،

فقط با همه وجودشون نمیخوان با هر کسی باشن...

[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 15:7 ] [ melika ] [ ]

برگ پاییزی

                            

دوست داشتن رو باید از برگ درختان آموخت چون وقتی زرد میشند،می میرند و از درخت جدا میشند وپای همون درخت می افتند

[ سه شنبه 10 تير 1393برچسب:, ] [ 20:31 ] [ melika ] [ ]

کلید

نمی دانم کلید موفقیت چیست؟

                 ولی

میدانم کلید شکست راضی نگه داشتن دیگران است

[ سه شنبه 10 تير 1393برچسب:, ] [ 20:26 ] [ melika ] [ ]

غمگین نیستم

                        

غمگین نیستم چراکه خوشبختی میتواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی ام زاده شود

[ سه شنبه 10 تير 1393برچسب:, ] [ 20:20 ] [ melika ] [ ]

غرور

آدم ها دوجور زندگی میکنند:

یا غرورشون رو زیرپا میذارن و وبا انسان ها زندگی میکنند

یا انسان ها رو زیرپا میذارن و با غرورشون زندگی میکنند

[ دو شنبه 9 تير 1393برچسب:, ] [ 21:10 ] [ melika ] [ ]

دوستی

دوستی با مردم دانا چوزرین کوزه ایست                  نشکند،گربشکند بازش توانی ساختن

دوستی با مردم نادان چوسفالین کوزه ایست              بشکند،گر نشکند باید به دور انداختن

[ دو شنبه 9 تير 1393برچسب:, ] [ 20:30 ] [ melika ] [ ]

کاش...

کاشکی میفهمیدی قهر میکنم تا دستم را محکم تر بگیری

وبگویی بمان!نه اینکه شانه بالا بیندازی و بگویی هرطورکه راحتی...

[ یک شنبه 4 خرداد 1393برچسب:, ] [ 12:12 ] [ melika ] [ ]

رفتن

 

اونی که زود میرنجه,زود میره,زود هم بر می گرده

                               ولی

اونی که دیر میرنجه,دیر میره و دیگه برنمی گرده

[ یک شنبه 4 خرداد 1393برچسب:, ] [ 12:5 ] [ melika ] [ ]

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد